Към въпроса за езиковата политика и двуезичието в България.


Балиева-Ашимова, Вехбие (2014) Към въпроса за езиковата политика и двуезичието в България. // Трети научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. Издателство „Фабер“, Велико Търново, 2014, (с. 199 – 206), ISBN 978-619-00-0037-2.


 
  Статия
 
 Издадено
  19403
 Вехбие Балиева-Ашимова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/