Билингвизмът на турскоезични деца в предучилищна възраст.


Балиева-Ашимова, Вехбие (2012) Билингвизмът на турскоезични деца в предучилищна възраст. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката. Сборник с доклади от международна научна конференция. Том IV. Издателство „Наука и икономика“, Икономически университет – Варна. Варна, 2012, (с. 554 – 559), ISBN 978-954-21-0603-6.


 
  Статия
 
 Издадено
  19402
 Вехбие Балиева-Ашимова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/