За новите преводи на "Фауст". // Гьоте - нови интерпретации. Съст. Н. Бурнева. B. Търново, ПИК, 2006, 7-20.


Бурнева, Николина (2005) За новите преводи на "Фауст". // Гьоте - нови интерпретации. Съст. Н. Бурнева. B. Търново, ПИК, 2006, 7-20. Гьоте - нови интерпретации. Съст. Н. Бурнева. B. Търново, ПИК, 2006


 
  Част от книга / Глава от книга
 
 Издадено
  19397
 Николина Бурнева

1. IBR. Internationale Bibliografie der Rezensionen geistes- und literaturissenschaftlicher Literatur. Vol. 37, pars 2, (2006/2007), A. Autorindex, S. 283.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/