Burneva N. Literaturkritik und Fiktion in Christa Wolfs Prosa.


Бурнева, Николина (1990) Burneva N. Literaturkritik und Fiktion in Christa Wolfs Prosa. Literaturkritik. Anspruch und Wirklichkeit. DFG-Symposien 1989. Hrsg. W. Barner, Bd. 12. Stuttgart: Metzler, 1990, 213-219.


 
  Статия
 
 Издадено
  19396
 Николина Бурнева

1. Бочегова, Н. Н. (и др.) Теория и практика филологического анализа текста. Курган: Курганский государственный университет, 2011. с. 103.

2. Бочегова, Н. Н. (и др.) Теория и практика филологического анализа текста. Курган: Курганский государственный университет, 2011. с. 229.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/