Югоембаргото обедини народите ни. Преходът в България: памети и рефлексии. Съст. Михаил Груев. София: Анамнезис, 207–239


Карамихова, Маргарита (2013) Югоембаргото обедини народите ни. Преходът в България: памети и рефлексии. Съст. Михаил Груев. София: Анамнезис, 207–239


 Статията представя отражението на Югоембаргото върху бизнес нагласите на жителите на граничната зона в района на Белоградчик.
  Статия
 граници, гранични зони, Югоембарго
 
  19392
 Маргарита Карамихова

1. Ivaylo MarkovShared or Divided Nature? Natural Heritage and Local Development in a Border Region between Serbia and Bulgaria. Български фолклорYear: 2017 Volume: XLIII Number: 1

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/