Мониторингов доклад "Обществени медии и плурализъм": "Панорама" и "Референдум" в БНТ – псевдоплурализъм в действие


Инджов, Иво (2015) Мониторингов доклад "Обществени медии и плурализъм": "Панорама" и "Референдум" в БНТ – псевдоплурализъм в действие Институт за модерна политика. "Панорама" и "Референдум" в БНТ – псевдоплурализъм в действие, 28.12.2015 (8 стр.), https://www.modernpolitics.org/wp-content/uploads/BNT_Analysis.pdf (посетена на 8.08.2017).


 Плурализмът на мненията е присъща черта на обществените медии в Европа и е заложен като изискване в техните правилници и в медийните закони. Той се постига чрез баланс на участници, теми и гледни точки в предаванията. Плурализмът е необходим, за да могат зрителите и слушателите да си съставят възможно най-пълна представа за проблемите и перспективите пред едно общество и да бъдат в състояние да вземат рационални политически решения. Това е един така да се каже идеален демократичен комуникационен модел. Провокиран от актуалните дискусии за плурализма в предаванията на обществените аудиовизуални медии в България, изследователски екип на Института за модерна политика под мое ръководството реализира проучване, чиято основна цел беше да измери пулса на плурализма в две от водещите публицистични предавания на обществената БНТ. За целта беше осъществен мониторинг на участията в „Панорама“ и „Референдум“ през 2015 г. Изборът на двете предавания се дължи на възприемането на първото в публичното съзнание като исторически наложена марка на БНТ, а на второто – заради видимо дискусионният му характер, който позволява сблъсък на противоположни гледни точки. Проучването целеше да отговори на следните по-важни изследователски въпроси: - Има ли в двете предавания смущаваща доминация на политици от управляващото мнозинство за сметка на представителите на опозицията, вкл. извънпарламентарната? - Какво е съотношението в екранното присъствие между, условно казано, „подкрепящи властта“ (проправителствени) и „критични към властта“ (опозиционни) „гласове“, както и между „десни“ и „леви“ анализатори, политолози, социолози, икономисти, анализатори и др., доколкото е възможно те да .бъдат причислени към някоя от тези категории? - Какво е съотношението между представителите на политиката, бизнеса и другите обществени сфери? За целите на мониторинга беше направен структурен анализ на всички 39 предавания на „Панорама“ и също толкова издания на „Референдум“ за 2015 г., за които имаше данни на сайта на обществената телевизия. Анализирани бяха „брой участия“, а не участници, защото практиката показва, че един и същ политик или анализатор може да бъде канен неколкократно както в едното, така и в другото предаване. Бяха регистриани общо 408 участия – 181 в „Панорама“ и 227 в „Референдум“. По-важни резултати: - В двете предавания се наблюдава пълен превес на участници, които застъпват гледните точки и позициите на управляващите, начело с ГЕРБ, а Реформаторският блок е представен с непропорционално висок брой участия спрямо политическата му тежест. Дисбалансът в полза на властта е особено видим в „Панорама“ – 47 участия на представители на управляващото мнозинство срещу едва 28 на парламентарната опозиция. Особено се набива на очи отчетливото толериране и в двете предавания на Реформаторския блок, който има само 23 депутати, но е с цели 38 участия на министри и депутати. За сравнение, ДПС, което има значително повече депутати от РБ – 36, регистрира само 22 участия в двете предавания. Участията на президента (избран като кандидат на ГЕРБ), премиера, министрите и депутатите от ГЕРБ са общо 46. БСП е с 43 участия, представители на Патриотичния фронт – 17, на АБВ – 13, а на „Атака“ - 7. Трябва да се отбележи, че в „Панорама“ през 2015 г. се регистрира само 1 участие на представител на „Атака“ - Създава се впечатлението, че „Панорама“ е отдадена на „концесия“ на правителството, а „Референдум“ – на парламента. Двете предавания често играят ролята на своеобразни „пиар агенции“ на двете власти, и особено на управляващите партии. Гледната точка и позициите на правителството и депутатите получават безплатно присъствие в огромни размери на телевизионния екран в обществената БНТ. - Тотална доминация на подкрепящи управляващите анализатори в "Панорама" и "Референдум". 51 участия срещу само 20 за критичните към управлението експерти. Към това следва да се прибавят и 31 случаи, за които е счетено, че анализаторите са по-скоро с центристки политически възгледи или не е е могло да бъде определено съвсем точно каква е политическата им ориентация - като цяло те имат по-балансирано отношение към управляващите политически сили. - Тотална доминация и на "десните" гласове над "левите" (32 % на 15 % от всички участия в двете предавания). - Свръхдоминация на политиката спрямо бизнеса и в двете предавания: 53% от всички участия са на политици, а само 4 % на представители на бизнеса и деловите среди. Сравнително по-често представители на бизнеса, финансовия сектор и браншови сдружения са канени в „Референдум“, в „Панорама“ имат само две участия.Представители на съдебната власт, вкл. ВСС, пък са гостували само седем пъти в двете предавания - разликата със свръхпредставеността на депутатите и доброто присъствие на министрите е очевидна. Много по-високо от бизнесприсъствието и участията на магистратите е това на представителите от сферата на литературата, изкуството, културата. Те са с общо 29 участия, само в „Панорама“. Изводи: При тези структурни белези на политическите и експертни участия в „Панорама“ и „Референдум“, може да бъде направен изводът, че те демонстрират псевдоплурализъм, който не отговаря на разнообразната палитра от политически интереси и идеологически предпочитания на обществото. В двете предавания управляващите се появяват по-често от представителите на опозицията, а достъпът до тях на политици извън властта и парламента е почти изцяло запушен. Ясната доминация на подкрепящи властта и/или десни експерти: политолози, социолози и икономисти, допринася за налагане в обществото на мантрата за безалтернативността на проповядвания от управляващото мнозинство неолиберален модел с неговия пазарен фундаментализъм и неглижиране на националните интереси в името на абстрактни глобални ценности. Такъв подход затвърждава статуквото и не генерира дебати за промяна в обществото. Зрителите са ощетени и от свръхпредставеността на представители на политическата сфера в момент, когато в дневния ред на обществото все повече се налагат икономическите проблеми, а социалната дезинтеграция напредва с бързи темпове.
  Доклад
 БНТ-"Панорама"-"Референдум"-плурализъм-структурен анализ


Социални, стопански и правни науки Обществени комуникации и информационни науки

Social sciences, economic sciences and law Public Communications and Information Sciences

 Издадено
  19387
 Иво Инджов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/