Да погледнеш езика си с очите на чужденеца


Бонджолова, Валентина (2014) Да погледнеш езика си с очите на чужденеца Аз Буки, бр. 6, 6-12.02.2014 (интервю на Мая Падешка с доц. д-р Валентина Бонджолова)


 В интервюто се обсъждат проблемите на лектората по български език и култура в Университета в гр. Ниш, Р Сърбия.
  Статия
 лекторат, български език, преподаване,
 Издадено
  19381
 Валентина Бонджолова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/