Докторска дисертация „Два метафорични модела на реалността в романа на Болеслав Прус „Кукла“


Григорова, Маргрета (1995) Докторска дисертация „Два метафорични модела на реалността в романа на Болеслав Прус „Кукла“


 Дисертацията проследява аспектите на присъствие на Theatrum mundi и метафоричния модел на лечението в романа на Прус "Кукла". Осъществени са паралели с романа на Елиза Ожешкова "Край Неман"
  Дисертация
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 
  19379
 Маргрета Григорова

1. Бонджолов, Х., Славянски етюди, Фабер, Велико Търново 2012г., 157, 160, 161.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/