Mapa i ruch, czyli dialog Nomadów i „taniec z mapami”.Na przykładzie książki „Bieguni” Olgi Tokarczuk w odniesieniu do twórczości Ryszarda Kapuścińskiego


Григорова, Маргрета (2010) Mapa i ruch, czyli dialog Nomadów i „taniec z mapami”.Na przykładzie książki „Bieguni” Olgi Tokarczuk w odniesieniu do twórczości Ryszarda Kapuścińskiego Literatura polska w świecie. t.III. Obecności, red. Roman Cudak, Katowice, 37–56, ISBN 978-83-87819-60-6, http://www.studiapolskie.us.edu.pl/wp-content/uploads/2017/06/T.-3.-Obecno%C5%9Bci.pdf


 
  Статия
 Olga Tokarczuk, Ryszard Kapuściński, nomadyzm w literaturze, mapy


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  19375
 Маргрета Григорова

3. Anna Larenta, Labirynt jako przestrzeń mityczna w Biegunach Olgi Tokarczuk, Białostockie Studia Literaturoznawcze, nr 5, 2014, s. 346, ISSN: 2082-9701, http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.hdl_11320_3300, URI http://hdl.handle.net/11320/3270 CEEOL, CEJSH i EBSCO.http://bsl.uwb.edu.pl/

1. Czubała H. Zmierzch literackiej sztuki przedstawiania, В: Świat i słowo, nr 2 (21) 2013, s.42, ISSN 1731-3317 Impact Factor 5, Вкл. във Филаделфийския списък, 8 т. в Националния референтен списък на Полша, Реферира се и в CEJSH,http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-467718aa-decc-4e39-97e4-e45cfed44f99

2. Tomalak, B. Zmierzchy wszystkie, Świat i Słowo 2013; 11 (2(21), 9-12, ISSN 1731-3317 Impact Factor 5, Вкл. във Филаделфийския списък, 8 т. в Националния референтен списък на Полша, Реферира се и в CEJSH,http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-467718aa-decc-4e39-97e4-e45cfed44f99

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/