Йосиф Бродски. Неподготвен за смъртта. Подбор и превод от руски.


Шопова-Христова, Мариана (2010) Йосиф Бродски. Неподготвен за смъртта. Подбор и превод от руски. Сп. Везни, № 4, 2010, с. 216-222. ISSN 0861-606Х.


 
  Превод
 
 Издадено
  19368
 Мариана Шопова-Христова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/