Марина Цветаева. Дъщеря на небето.


Шопова-Христова, Мариана (2009) Марина Цветаева. Дъщеря на небето. София, „Захарий Стоянов”, 2009, 207 с. 978-954-09-0303-3. COBISS.BG-ID 1230455524


 
  Превод
 
 Издадено
  19367
 Мариана Шопова-Христова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/