Марина Цветаева. Всички пред страшния съд ще се изправим, Земя. Подбор и превод от руски.


Шопова-Христова, Мариана (2008) Марина Цветаева. Всички пред страшния съд ще се изправим, Земя. Подбор и превод от руски. сп. Везни, № 10, 2008, с. 226-233. ISSN 0861-606Х.


 
  Превод
 
 Издадено
  19366
 Мариана Шопова-Христова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/