Пьотър Вайл. Римата на Бродски.


Шопова-Христова, Мариана (2010) Пьотър Вайл. Римата на Бродски. Сп. Везни, № 4, 2010, с. 213-215. ISSN 0861-606Х.


 
  Превод
 
 Издадено
  19365
 Мариана Шопова-Христова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/