Олеся Николаева. Испански писма. Бележка, подбор и превод от руски.


Шопова-Христова, Мариана (2006) Олеся Николаева. Испански писма. Бележка, подбор и превод от руски. Света гора. Алманах за литература и изкуство, 2006, № 7, с. 368-374.


 
  Превод
 
 Издадено
  19364
 Мариана Шопова-Христова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/