Йосиф Бродски. Стихове.


Шопова-Христова, Мариана (2001) Йосиф Бродски. Стихове. Света гора. Алманах за литература и изкуство. В. Търново, 2000-2001, с. 48-51.


 
  Превод
 
 Издадено
  19363
 Мариана Шопова-Христова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/