М. Шкапска. “О, този вечен женски жребий…”.


Шопова-Христова, Мариана (1999) М. Шкапска. “О, този вечен женски жребий…”. Света гора. Алманах за литература и изкуство. В. Търново, 1998-1999, с. 103-104.


 
  Превод
 
 Издадено
  19362
 Мариана Шопова-Христова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/