М. Цветаева. Така се вслушват. Избрана лирика. (Съставителство, превод и бележки).


Шопова-Христова, Мариана (1999) М. Цветаева. Така се вслушват. Избрана лирика. (Съставителство, превод и бележки). С., ИК “Колибри”, 1999, 144 стр. ISBN 954-529-121-4


 
  Превод
 
 Издадено
  19361
 Мариана Шопова-Христова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/