Руска модерна поезия. Второ допълнено издание.


Шопова-Христова, Мариана (2005) Руска модерна поезия. Второ допълнено издание. София: АИ “Проф. Марин Дринов”, 2005, 505 с. ISBN 954-30-985-3 COBISS.BG-ID 1043453668


 
  Учебник / Учебно помагало
 
 Издадено
  19360
 Мариана Шопова-Христова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/