Руска модерна поезия


Шопова-Христова, Мариана (1995) Руска модерна поезия Ред. М. Каназирска. В. Търново: изд. “Абагар”, 1995, 360 с. ISBN 954-427-160-0 COBISS.BG-ID 1028741860


 
  Учебник / Учебно помагало
 




 Издадено
  19359
 Мариана Шопова-Христова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/