Творчеството на Борис Пастернак през погледа на Марина Цветаева.


Шопова-Христова, Мариана (1990) Творчеството на Борис Пастернак през погледа на Марина Цветаева. Пастернак в български и световен контекст. Материали от сесията, посветена на 100-годишнината от рождението на Б. Л. Пастернак, проведена във Велико Търново на 16 март 1990 г. Ред. И. Владова, София: Издание на Съюза на преводачите в България, 1990, с. 75-81.


 
  Доклад
 
 Издадено
  19358
 Мариана Шопова-Христова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/