Творчеството на Борис Пастернак през погледа на Марина Цветаева.


Шопова-Христова, Мариана (1990) Творчеството на Борис Пастернак през погледа на Марина Цветаева. Пастернак в български и световен контекст, С., 1990, с. 75-81.


 
  Доклад
 
 Издадено
  19358
 Мариана Шопова-Христова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/