'Пространство’ сна в творчестве Марины Цветаевой.


Шопова-Христова, Мариана (1993) 'Пространство’ сна в творчестве Марины Цветаевой. Болгарская русистика, 1993, № 1, с. 28-31. Print ISSN 0323-9160 COBISS.BG-ID 1129287652


 
  Статия
 
 Издадено
  19357
 Мариана Шопова-Христова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/