Ролята на отрицанието в творчеството на Марина Цветаева. Лингво-поетически анализ.


Шопова-Христова, Мариана (1997) Ролята на отрицанието в творчеството на Марина Цветаева. Лингво-поетически анализ. Литературна мисъл, 1997-1998, № 2, с. 146-170. Print ISSN 0324-0495 COBISS.BG-ID 1144486628


 
  Статия
 
 Издадено
  19353
 Мариана Шопова-Христова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/