Руският футуризъм и поетиката на “късната” Цветаева.


Шопова-Христова, Мариана (1999) Руският футуризъм и поетиката на “късната” Цветаева. Западноевропейският модернизъм и славянските литератури. Материали от Международна научна конференция на катедра "Чужди литератури", 8-10 май 1997 г. Ред. М. Каназирска. В. Търново: Университетско издателство "Св. Св. Кирил и Методий", 1999, с. 257-265. ISBN 954-524-189-6 COBISS.BG-ID 1033990884


 
  Доклад
 
 Издадено
  19352
 Мариана Шопова-Христова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/