За ‘вслушването’ на Марина Цветаева.


Шопова-Христова, Мариана (1999) За ‘вслушването’ на Марина Цветаева. Марина Цветаева. Така се вслушват. Избрана лирика. Ред. П. Христов. София: "Колибри", 1999, с. 5-7. ISBN 954-529-121-4


 
  Част от книга / Глава от книга
 
 Издадено
  19351
 Мариана Шопова-Христова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/