Интертекстуалност в поезията на Бела Ахмадулина.


Шопова-Христова, Мариана (2000) Интертекстуалност в поезията на Бела Ахмадулина. Филологически сборник. В памет на проф. д-р Георги Димов. Сб. от национална научна конференция, В. Търново, 1-2 декември 1998 г. Ред. Н. Даскалов. В. Търново: Университетско издателство "Св. Св. Кирил и Методий", 2000, с. 223-229. ISBN 954-524-224-8


 
  Доклад
 
 Издадено
  19350
 Мариана Шопова-Христова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/