Лириката на М. Павликовска-Ясножевска в превод на български: проблеми на ритъма и римата


Шопова-Христова, Мариана (2006) Лириката на М. Павликовска-Ясножевска в превод на български: проблеми на ритъма и римата Съвременно образование и чужд език. Научна конференция - В. Търново, ноември 2004 г. Ред. М. Христова, С. Грудкова, Я. Коева. В. Търново: АСТАРТА, 2006, с. 54-65. ISBN-10 978-954-8324-98-4. ISBN-13 978-954-8324-98-4 COBISS.BG-ID 1045903588


 
  Доклад
 
 Издадено
  19345
 Мариана Шопова-Христова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/