Полиелей за расото – дрехата на „антихриста”.//Гардеробът на литературата, Фабер, 2001, ISBN 954-775-014-3, с.121-141.


Стефанов, Петър (2001) Полиелей за расото – дрехата на „антихриста”.//Гардеробът на литературата, Фабер, 2001, ISBN 954-775-014-3, с.121-141.


  Прави се семиотичен анализ на расото в творчеството на Е. Станев и по-специално на романа „Антихрист”. Като символично второ тяло то снема в себе си много от отношенията и конфликтите в действителността – била тя социална, етична или метафизична, и наред с разума, душата и тялото превръщка диалога на идеите в своебразна квадрофонияо. Култовата одежда се пръвръща в някаква лабораторна камера, в която мошни биологични, интелектуални и символични енергии облъчват човека и се мъчат да отключат неговата метафизична предзададеност, и където се осъществяват болезнените метаморфози на жаждущата спасение човешка душа.
  Статия
 расо, антихрист, таворска светлина, догма, морален императив
 
  19341
 Петър Стефанов

2. В. Грудков. Емилиян Станев между смисъла и вярата, Пловдив, 2011, с. 168.

1. Владимир Янев. Ученици срещу благодетели (Бележки върху романите „Иван Кондарев” и „Антихрист” . – Емилиян Станев и безкрайните ловни полета на литературата. Юбилеен сборник по повод 100- годишнината от рождението на писателя, В. Търново, 2008, с. 92.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/