Регионални пазари и международни търговски операции


Матеев, Илиян (2012) Регионални пазари и международни търговски операции Център за евроинтеграция и култура при ВУАРР; Издателство "Фабер", 166 стр., ISBN: 978-619-7048-08-7, (COBISS.BG-ID 1251223012)


 
  Учебник / Учебно помагало
 регионални пазари, търговски операции


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  19340
 Илиян Матеев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/