Петър Стефанов. „Излъганият дявол (Творчеството на Елин Пелин за деца и националната смехова традиция)”, В. Търново, 2000; ISBN 954 – 524 – 240 – Х


Стефанов, Петър (2000) Петър Стефанов. „Излъганият дявол (Творчеството на Елин Пелин за деца и националната смехова традиция)”, В. Търново, 2000; ISBN 954 – 524 – 240 – Х


  Книгата изследва комичното в творчеството на Елин Пелин, „бащата” на модерната детска литература у нас, прочетено през неговия най-органичен контекст – националната смехова традиция. Осъществени са разнообразни изследователски подстъпи към проблема, направени са разнопосочни разрези на комичекото тяло. Наред с изворите на комичното светоусещане, са посочени жанрово-естетическите иземерения на това творчество, откроени са онези измерения на комичното, чието значение излиза извън отделните художествени единства и които формират стила на писателя като цяло. Историко-генетичното проследяване се съчетава с иманентен анализ на текста, осъщесвяването на някои необходими контекстови връзки в диахранен аспект става върху фона на културно-историческата динамика на определени образи и форми, проблемите на индивидуалната поетимна система се съпътстват от историко-поетични наблюдения.
  Монография
 комично свотоусещане, национална смехова традиция, фолклорен смях
 
  19335
 Петър Стефанов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/