Латентен народностен гений и комическо светоусещане у Елин Пелин – Родна реч, 1997, кн. 6.


Стефанов, Петър (1997) Латентен народностен гений и комическо светоусещане у Елин Пелин – Родна реч, 1997, кн. 6.


  Като изхожда от убеждението, че за пълния разцвет на творческата сила на една личност са от особено значение два фактора – един съвсем личен, залегнал в недрата на духа и неизповедим, и един колективен, свързан с обществените условия и благоприаятната за развитие атмосфера, статията изследва факторите, подчертаващи връзката между латентния гений на народа и индивидуалността на Елин Пелин като творец. Посочва се следата на регионалните белези в натюрела на твореца и оттам проекцията й в уникалността на творческия свят.
  Статия
 народностен гений, комично светоусещане, регионални белези
 Издадено
  19334
 Петър Стефанов

1. Роман Хаджикосев. „История на българската литература” (1878-1918), Унив. Издателство, Букурещ, 2013, с. 213.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/