Другата страна на разказа. За прозата на Здравка Евтимова.


Донев, Владимир (2017) Другата страна на разказа. За прозата на Здравка Евтимова. Проглас, кн. 1, 2017 (год. ХХVI), ISSN 2367-8585;


 Статията разглежда поетиката на късия разказ в прозата на Здравка Евтимова, един от най-талантливите разказвачи в съвременната българска литература. Проследен е накратко пътят във формиране на разказваческия стил на писателката чрез експерименти в техниката на разказване от социално-реалистично мотивирани конфликти до конотацията на словото и появата на разкази-притчи и разкази-антиутопии в белетристиката.
  Статия
 поетика на разказа, конотативни значения, метафоричен стил на разказване, първолично повествование, персонализирано третолично повествование, притча, антиутопия
 Издадено
  19331
 Владимир Донев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/