The Costs of Rapid Economic Growth in East and Southeast Asia


Матеев, Илиян (2013) The Costs of Rapid Economic Growth in East and Southeast Asia Конференция "Ecological and Economic Problems of International Trade and Investments”, Лвовски национален университет "Иван Франко", Украйна, 22 -23 октомври 2013 г. Ред. проф.д.ик.н. Игор Грабински. Лвов: издателство на Лвовския национален университет, стр.58-59, ISBN: 978-617-10-0068-1


 
  Доклад
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  19330
 Илиян Матеев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/