Трудните деца в училище. Комуникация, взаимодействие, отговорности. (Превод от словашки език: Д. Константинова)


Константинова, Даниела (2010) Трудните деца в училище. Комуникация, взаимодействие, отговорности. (Превод от словашки език: Д. Константинова) РААБЕ, София, ISSN: 1314-202X.


 Публикацията е предназначена за учители, чиято работа се състои в обучение на деца, имащи проблеми на поведението и обучението (хиперактивност, дислексия, дисортография и др.)
  Превод
 проблеми на поведението и обучението
 Издадено
  19324
 Даниела Константинова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/