Оловен амулет с кирилско и глаголическо писмо.


Константинов, Казимир (2003) Оловен амулет с кирилско и глаголическо писмо. В: Палеославистика, лексикология, лексикография. Тезисы международной научной конференции, посвященной памяти Р. М. Цейтлин, 27-29 ноября 2002 г. Москва: Инст. славяноведения РАН, 2003, с. 52-53. iSBN 5-7576-0138-8 COBISS.BG-ID 1114693348


 
  Статия
 


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология

Humanities
Humanities History and Archeology

 Издадено
  19313
 Казимир Константинов

1. Schweier, Ulrich. Das Нежит-Amulett von Кърджали und die Rekonstruktion seines Textes : The Nejit-amulet from Kyrdjali and the reconstruction of its context. // Мултикултурният човек. : Сб. в чест на проф. д.и.н. Камен Гаренов (отец Петър Гарена). Т. 1. Археология и история. Език и литература. - София : ИК Гутенберг, 2016, с. 688, 690. ISBN 978-619-176-079-4

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/