Глава I. Архитектурна история Круглой церкви; Глава II. Надписи-граффити из Круглой церкви; Глава III. Надписи, открытые возле Круглой церкви; Датировка надписей; Заключение


Константинов, Казимир (1984) Глава I. Архитектурна история Круглой церкви; Глава II. Надписи-граффити из Круглой церкви; Глава III. Надписи, открытые возле Круглой церкви; Датировка надписей; Заключение В: Надписи из Круглой церкви в Преславе. София: БАН, 1984, с.11-28; с. 28-69; с. 69-77; с. 84-98; с. 98-101. COBISS.BG-ID: 1240778980


 
  Книга
 


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология

Humanities
Humanities History and Archeology

 Издадено
  19312
 Казимир Константинов

1. Якимовски, Антонио, Игор Толевски. Glagolitic Inscriptions on Ceramic Vessels Uncovered during Archaeological Excavations in Scupi. - В: Slověne : Институт славяноведения РАН (Москва), Т. 5, 2016, № 2, с. 179-197. ISSN: 2304-0785 ; eISSN: 2305-6754

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/