Надписи из Круглой церкви в Преславе.


Константинов, Казимир (1984) Надписи из Круглой церкви в Преславе. В: София, 1984. - 132 с.


 
  Статия
 


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология

Humanities
Humanities History and Archeology

 Издадено
  19312
 Казимир Константинов

1. Якимовски, Антонио, Игор Толевски. Glagolitic Inscriptions on Ceramic Vessels Uncovered during Archaeological Excavations in Scupi. - В: Slověne : Институт славяноведения РАН (Москва), Т. 5, 2016, № 2, с. 179-197. ISSN: 2304-0785 ; eISSN: 2305-6754

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/