За четенето и тълкуването на надписа от с. Цар Асен.


Константинов, Казимир (1980) За четенето и тълкуването на надписа от с. Цар Асен. В: Археология, 1980, № 3-4, с. 44.


 
  Статия
 


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология

Humanities
Humanities History and Archeology

 Издадено
  19309
 Казимир Константинов

1. Чореф, Михаил Михайлович, Кристина Степановна Чореф, Михаил Яковлевич Чореф. "Пещерный" монастырь у южных ворот Чуфут-Кале. - В: Нижневартовск : Нижневартовский государственный университет, 2016. - 74 с. ISBN: 978-5-89988-061-2

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/