Към въпроса за Черноризец Тудор и неговата приписка.


Константинов, Казимир (1984) Към въпроса за Черноризец Тудор и неговата приписка. В: Старобългарска литература, 1984, № 15, с. 106-118.


 
  Статия
 


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология

Humanities
Humanities History and Archeology

 Издадено
  19307
 Казимир Константинов

1. Трендафилов, Христо. Кратка княжеска хроника на Тудор Доксов. - В: Мултикултурният човек. : Сб. в чест на проф. д.и.н. Камен Гаренов (отец Петър Гарена). Т. 1. Археология и история. Език и литература. - София : ИК Гутенберг, 2016, с. 638. ISBN 978-619-176-079-4

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/