Граждански комплекси в Плиска и Преслав.


Константинов, Казимир (1980) Граждански комплекси в Плиска и Преслав. В: Средновековният български град. - София, 1980, с. 117-129.


 
  Статия
 


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология

Humanities
Humanities History and Archeology

 Издадено
  19306
 Казимир Константинов

1. Робов, Мирко. Некрополът до църква № 3 на Трапезица. - В: Великотърновският университет "Св. св. Кирил и Методий" и българската археология. Т. 2. Проф. д-р Борис Д. Борисов - ученици и приятели. - В. Търново : ИВИС, 2016, с. 742, 746.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/