Надписи из Круглой церкви в Преславе.


Константинов, Казимир (1985) Надписи из Круглой церкви в Преславе. В: София : Изд-во на БАН, 1985. - 132 с.


 
  Статия
 


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология

Humanities
Humanities History and Archeology

 Издадено
  19304
 Казимир Константинов

1. Карпенко, Л. Б. Онтология славяно-русского письма. - В: Самара : Самарский унив., 2016. - 160 с. ISBN: 978-5-86465-713-3

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/