Въпроси около гроба и надписа на чъргубиля Мостич.


Константинов, Казимир (1992) Въпроси около гроба и надписа на чъргубиля Мостич. В: Плиска – Преслав: Проучвания и материали, т. 5. Шумен: Хермес и Хермес, 1992, с. 268-274. ISBN 954-534-002-9 COBISS.BG-ID 1025113316


 
  Статия
 


Хуманитарни науки История и археология
Хуманитарни науки

Humanities
Humanities History and Archeology

 Издадено
  19302
 Казимир Константинов

1. Йорданов, Иван. Печати на кирилица от Първото българско царство. - В: QUADRIVIUM : Юбилeeн сборник в чест на 60-годишнината на проф. д-р Веселин Панайотов. В. Търново : Фабер, 2016, с. 562. ISBN 978-619-00-0395-3 COBISS.BG-ID: 1276584420

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/