За четенето и тълкуването на надписа от с. Цар Асен, Силистренски окръг.


Константинов, Казимир (1982) За четенето и тълкуването на надписа от с. Цар Асен, Силистренски окръг. В: Археология, 1982, № 3-4, с. 46-47.


 
  Статия
 


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология

Humanities
Humanities History and Archeology

 Издадено
  19296
 Казимир Константинов

1. Георгиев, Павел. Коя е Мирина/Марина в двуезичния надпис от манастира при Равна. - В: QUADRIVIUM : Юбил. сб. в чест на 60-год. на проф. д-р Веселин Панайотов. – Шумен : Науч. център „Преславска книжовна школа“, 2016, с. 151.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/