1. Георгиев, Данко. Молитва срещу нежит в маргинален текст. - В: QUADRIVIUM : Юбил. сб. в чест на 60-год. на проф. д-р Веселин Панайотов. – Шумен : Науч. център „Преславска книжовна школа“, 2016, с. 436, 438.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/