Апокрифна молитва от X – XI в. върху оловен амулет от с. Одърци, Толбухинско.


Константинов, Казимир (1994) Апокрифна молитва от X – XI в. върху оловен амулет от с. Одърци, Толбухинско. В: Сборник в чест на акад. Димитър Ангелов / Ред. кол. Велизар Велков - глав. ред. и др. ; [С предг. от Димитър Овчаров]. - София : БАН, 1994, с. 288–292. ISBN 954-430-235-2


 
  Статия
 


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология

Humanities
Humanities History and Archeology

 Издадено
  19283
 Казимир Константинов

1. Tsonkova, Svetlana. Charms, Amulets, and Crisis Rites: Verbal Magic in Daily Life in Medieval and Early Modern Bulgaria : Doctoral Dissertation / Supervisors: Gerhard Jaritz, Gábor Klaniczay; Submitted to the Medieval Studies Department Central European University, Budapest in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Medieval Studies, Budapest, Hungary, 2015, с. 41, бел 131; с. 86, бел.273; с. 95, бел. 300.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/