Нови данни за прабългарската антропонимия (по епиграфски данни).


Константинов, Казимир (2000) Нови данни за прабългарската антропонимия (по епиграфски данни). В: Бълг. векове, 2000, № 2, с. 29-42


 
  Статия
 


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология

Humanities
Humanities History and Archeology

 Издадено
  19278
 Казимир Константинов

1. Съботинов, Антон. Български именник (проучване на древните български имена по извори). Т. 1. Род Дуло. Кубрат и синове. Тервел. Севар. – В: София : Булга Медиа, 2015, с. 76.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/