Два старобългарски надписа от Преслав.


Константинов, Казимир (1980) Два старобългарски надписа от Преслав. В: Векове, 1980, № 4, с. 25-30.


 
  Статия
 


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология

Humanities
Humanities History and Archeology

 Издадено
  19277
 Казимир Константинов

1. Съботинов, Антон. Български именник (проучване на древните български имена по извори). Т. 1. Род Дуло. Кубрат и синове. Тервел. Севар. - В: София : Булга Медиа, 2015, с. 321, 338.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/