Апокрифна молитва от X–XI в. върху оловен амулет от с. Одърци, Толбухинско.


Константинов, Казимир (1994) Апокрифна молитва от X–XI в. върху оловен амулет от с. Одърци, Толбухинско. В: Сборник в чест на акад. Димитър Ангелов / Ред. кол. Велизар Велков - глав. ред. и др. ; [С предг. от Димитър Овчаров]. - С. : БАН, 1994, с. 288–292. ISBN 954-430-235-2


 
  Статия
 


Хуманитарни науки История и археология
Хуманитарни науки

Humanities
Humanities History and Archeology

 Издадено
  19272
 Казимир Константинов

1. Tsonkova, Svetlana. Compilation Contexts of Medieval and Early Modern Bulgarian Charms. - В: Folklore, Electronic journal of Folklore, 2014, Vol. 59, p. 84. https://www.folklore.ee/folklore/vol59/tsonkova.pdf ISSN 1406-0949

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/