За два оловни амулета с апокрифни молитви от X в.


Константинов, Казимир (1988) За два оловни амулета с апокрифни молитви от X в. В: Палеославистика и епиграфика : Сборник в памет на проф. Иван Гълъбов / Ред. Казимир Попконстантинов. - Велико Търново : ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 1988, с. 28–31.


 
  Статия
 


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология

Humanities
Humanities History and Archeology

 Издадено
  19270
 Казимир Константинов

1. Tsonkova, Svetlana. Compilation Contexts of Medieval and Early Modern Bulgarian Charms. - В: Folklore, Electronic journal of Folklore, 2014, Vol. 59, p. 70, 74. https://www.folklore.ee/folklore/vol59/tsonkova.pdf ISSN 1406-0949

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/