Старобългарски надписи.


Константинов, Казимир (1997) Старобългарски надписи. В: Altbulgarische Inschriften, 2, Wien, 1997 (= Die Slawischen Sprachen, 52).


 
  Статия
 


Хуманитарни науки История и археология
Хуманитарни науки

Humanities
Humanities History and Archeology

 Издадено
  19263
 Казимир Константинов

1. Георгиева, С. Българската царица Анна (1221 – 1237) : Един различен поглед към две десетилетия от средновековната ни история. - В: Ист. прегл., 2014, № 3-4, с. 45.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/