Два старобългарски надписа от скалния манастир при Крепча, Търговищки окръг.


Константинов, Казимир (1977) Два старобългарски надписа от скалния манастир при Крепча, Търговищки окръг. В: Археология, 1977, № 3, с. 17-24. ISSN 0324-1203 COBISS.BG-ID: 1119614436


 
  Статия
 


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  19261
 Казимир Константинов

1. Чолаков, Петко. Отшелничеството като явление в средновековна България през Х в. : Опит за систематизация. - В: Ист. прегл., 2013, № 5-6, с. 181.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/