История на българското възраждане.


Стоянов, Иван (1999) История на българското възраждане. В. Търново : Св. Евтимий патриарх Търновски, 1999. - 288 с.


 
  Книга
 


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Humanities
Humanities History and Archeology
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  19254
 Иван Стоянов

2. Kambourov, Dimitar. Hristo Botev: The Ekstasis of Non-Belonging and the Route to Modernity. // Arcadia : International Journal of Literary Culture, Vol. 52, 2017, № 1.

1. Жечев, Николай. По някои въпроси от историята на българското национално-революционно движение през 1875 г. // Ист. прегл., 2014, № 1-2, с. 168.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/